Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

18 september 2017
CLM is op zoek naar:
- een ervaren adviseur plantaardige sectoren
- een adviseur bodemecologie en
- een junior adviseur landbouw, specialisatie water-bodem-atmosfeer
Samen met twee fruittelers en twee melkveehouders uit de Kromme Rijnstreek start CLM het POP-project Samen werken aan nutriënten-kringloop Kromme Rijn. Doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en kringlopen lokaal te sluiten.
Vandaag publiceerde Natuur & Milieu haar voedselvisie 2030. Op verzoek van N&M heeft CLM de gevolgen van deze visie doorgerekend, waaronder de impact van de voorgestelde krimp van de veestapel op emissie van broeikasgassen. CLM heeft geen aandeel gehad in de ontwikkeling van de visie.